Remote Support Engineer

Plaats in de organisatie

De Remote Support Engineer functioneert onder leiding van de Service Manager.

Doel van de functie

De Remote Support Engineer is verantwoordelijk voor het remote verhelpen van storingen en verrichten van noodzakelijke remote preventieve werkzaamheden. Aannemen van de eerstelijns support aanvragen via het CERTUS-service managementsysteem (JIRA). Het verhelpen van storingen en beantwoorden van klanten verzoeken c.q. vragen in de eerste lijn. Het succesvol oplossen c.q. beantwoorden in 70% van de voorkomende gevallen. Het goed gedocumenteerd escaleren van meer complexe en repeterende storingen aan de 2de de lijn. Eigenaar en verantwoordelijk voor de afhandeling van toegewezen support tickets naar volle tevredenheid van de klant.

Primaire taken, verantwoordelijkheden

 • Is verantwoordelijk voor het oplossen van storingen gemeld in het JIRA systeem
 • Is verantwoordelijk voor het uitvoeren van periodieke systeem remote checks
 • Stelt prioriteiten om binnen gemaakte afspraken de werkzaamheden te verrichten
 • Ondersteund de Field Support Engineers bij meer complexe storingen
 • Pleegt overleg met het “Remote Support Team” en het “Field Support Team” en eventueel internationale en nationale contractors om tot de meest optimale oplossingen te komen;
 • Signaleert de staat van onderhoud aan diverse installaties en adviseert of er preventief vervanging dient plaats te vinden.
 • Draagt zorg voor standaardrapportages zoals,
  • Urenverantwoording
  • KPI-rapportage
  • Systeem check schema’s
 • Signaleert en benut kansen om de huidige activiteiten, processen en werkmethodes te verbeteren.
 • Is in staat om de meest voorkomende storingen in 70% van alle gevallen op te lossen
 • Is, indien nodig, verantwoordelijk voor goed gedocumenteerde escalatie naar de 2nd lijn

Overig

 • Is verantwoordelijk voor het up to date houden van de diverse installaties
 • Coördineert indien nodig remote field serviceactiviteiten
 • Is alert en escaleert indien nodig productkwaliteit zaken
 • Bewaakt repeterende storingen en escaleert die indien nodig
 • Verzorgt accurate en regelmatige status updates naar de klant via het JIRA-systeem en indien nodig telefonisch
 • Verzorgd regelmatige rapportage m.b.t. KPI’s, systeem checks en tools resultaten richting de klanten
 • Werkt regelmatig aan de hand van beperkte technische informatie
 • Neemt algemeen geldende en bedrijfseigen voorschriften, richtlijnen en procedures in acht met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, Arbo en milieuzorg en instrueert en controleert in deze;
 • Voert de benodigde administratieve werkzaamheden uit.
 • Vervult de rol van JIRA administrator binnen het remote service team

Bovenstaande beschrijving is slechts een typering van de werkzaamheden en niet een uitputtende opsomming. De vervuller van deze functie is dan ook gehouden alle voorkomende en in redelijkheid opgedragen werkzaamheden uit te voeren.

Profiel/Functie eisen

Werk en denkniveau

MBO

Opleiding

Bij voorkeur

 • Elektrotechnische/ mechanische opleiding
 • De vereiste kennis is naar inhoud en niveau gelijkwaardig aan MTS(E)
 • VCA-vol
 • Embedded en industriële software
 • Gedegen MS-operating systeem en office kennis
 • Netwerk SW & HW kennis
 • Cloud SW & infrastructuur kennis
 • Gedegen Microsoft SW platform kennis
 • Analytic trouble shooting

Ervaring

 • Ten minste 2 jaar relevante werkervaring;
 • Kennis en ervaring in het remote analyseren en oplossen van storingen

Beschrijving per karakteristiek

Complexiteit

Deze functie is gericht op het op de juiste wijze onderhouden van installaties en op de juiste wijze afhandelen van storingen. Je wordt daarbij geconfronteerd met veel (technische) deelgebieden. Geeft adviezen en instructies. Voert registrerende taken uit. Een hoge mate van accuratesse is vereist. Tijddwang komt voor in verband met gemaakte “Service Level Agreements”.

Zelfstandigheid

Maakt eigen tijdsindeling aan de hand van het opgedragen werk. Werkt binnen de geldende ISO, VCA en Arborichtlijnen, de Hinderwet reglementen en het Personeels Handboek. Het probleemniveau is wisselend en kan bij bepaalde werkzaamheden meerdere jaren ervaring vereisen.

Afbreukrisico

Beoordelingsfouten en overige technische fouten kunnen leiden tot een aanzienlijk tijdverlies, materiaalverlies en eventueel ook (blijvende) defecten aan systemen. Niet tijdige oplossen van gemelde incidenten kan (economische) schade opleveren voor de opdrachtgever. Een en ander leidt ook tot aanzienlijke financiële gevolgen. Het voorkomen van (grote) schade berust doorgaans volledig op zelfcontrole. Vooral de contacten met klanten en leveranciers dienen zeer correct te verlopen. Discretie kan vereist zijn ten aanzien van bijvoorbeeld garantievoorwaarden, klachtenpatronen en geldende veiligheid eisen

Fysieke aspecten

Werkt voornamelijk binnen, in sommige gevallen kan werk op locatie vereist zijn dit in overleg met de “Service Manager”. Werkt ook buiten normale werktijden (ochtend/avond/weekend).

Competenties

 • Competenties worden bepaald en geëvalueerd via een binnen het bedrijf geldende “skills matrix”
 • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is voor deze functie vereist

Kernwaarden

 • Integer, rechtvaardig, verantwoordelijk, betrouwbaar, communicatief en veiligheid.

Do you want to know more?